Projekt unijny
kreska

Plata Sp. J. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Promocja oraz internacjonalizacja oferty produktowej marki Paolo Argento." w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacja w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez internacjonalizację działalności rozumianą jako wejście na nowe rynki oraz zdobycie klientów na rynkach zagranicznych. Wartość Projektu: 551 700.00 PLN Wkład Funduszy Europejskich: 413 775.00 PLN.

Planowane efekty:

  • zwiększenie rozpoznawalności marki na rynkach zagranicznych w branży Kosmetyki
  • nawiązanie współpracy z zagranicznymi kontrahentami
  • dalszy rozwój produktu dzięki specyficznym wymaganiom rynków zagranicznych
  • wzrost eksportu dzięki nawiązaniu współpracy z kontrahentami zagranicznymi.